"O integracji w regionie" - wypowiedź Prezesa Zarządu CZT w Newsweek

25 czerwca 2012 r. w dodatku "Wsparcie dla biznesu" do Newsweek ukazała się wypowiedź Piotra Okulicz-Kozaryna - Prezesa Centrum Zaawansowanych Technologii na temat integracji działań Instytucji Otoczenia Biznesu w Wielkopolsce.

 

 

O INTEGRACJI W REGIONIE

opowiada Piotr Okulicz-Kozaryn, prezes zarządu, Nobel Tower - Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu.

W województwie Wielkopolskim działa wiele parków technologicznych, naukowych oraz innych instytucji otoczenia biznesu. Pełne  wykorzystanie tego potencjału wymaga koordynacji działań, które pozwolą ośrodkom wyspecjalizować się branżowo. Dzięki temu regionalna  oferta parków technologicznych może być kompleksowa i atrakcyjna.  Ośrodki będą mogły skupić się na rozwoju współpracy, co zwiększy  konkurencyjność regionu. Naszym celem jest stworzenie atrakcyjnej  oferty powierzchni biurowej i laboratoryjnej dla innowacyjnych firm. Zajmujemy się także integracją i promocją działań związanych z  komercjalizacją wiedzy i technologii w regionie. Potrzeba współpracy  wynika z konieczności zapewniania atrakcyjnej oferty dla firm,  naukowców, instytucji wsparcia biznesu. Musi zadziałać tu efekt skali czyli identyfikacja regionu jako silnego ośrodka  naukowo-technologicznego z całą infrastrukturą przyciągającą  inwestycje. Po pierwszych rozmowach wiemy już, że instytucje otoczenie biznesu w Wielkopolsce są zainteresowane  podjęciem szerszej współpracy. W miarę rozwoju projektu będziemy  intensyfikować nasze działania. Im lepiej instytucje otoczenia biznesu  będą ze sobą współpracowały, tym efekty będą lepsze: większa ilość  wspartych projektów, większa ilość pomysłów naukowych, które znajdą  zastosowanie w gospodarce, wzrost PKB, nowe miejsca pracy. To realne  korzyści dla całego regionu i kraju.

Notował: Jarosław Olechowski

Źródło: "Wsparcie dla biznesu" dodatek do Newsweek 26/2012

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue