Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

20 stycznia 2012 r. projekt budowy Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower został objęty patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak czytamy w piśmie prof. dr hab. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego, informującym o objęciu projektu budowy Centrum Zaawansowanych Technologii patronatem: "Jestem przekonany, że stworzenie innowacyjnego centrum naukowo-technologicznego przyczyni się do nawiązania intensywnej współpracy przedstawicieli świata nauki i biznesu. Nowocześnie wyposażony obiekt przyciągnie nie tylko innowacyjnych inwestorów, ale jednocześnie przyczyni się do kształtowania postaw innowacyjnych wśród młodych przedsiębiorców. Zwiększy to szanse bezpośredniego wdrażania i komercjalizacji pozyskiwanych wyników badań, co jest również celem NCBiR".

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostało powołane latem 2007 r. i pełni funkcję jednostki realizującej zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką, której celem było pełnienie funkcji platformy skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

 

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue